Frihed under ansvar


 

Vi har tillid til dig

Hvorfor

 • bestemmer eleverne selv, hvornår de vil gå i seng?
 • er internettet tilgængeligt 24 timer i døgnet?
 • kan drenge og piger færdes frit på hinandens gange på nær om natten?
 • kan piger og drenge frit mødes i pejsestuen hele natten i weekenderne?
 • er alle lokaler med faciliteter altid åbne til fri afbenyttelse?
 • er køkkeneleverne med til at bestemme madplanen?
 • har alle elever gennem valg af individuelt tilrettelagt skoleskema stor indflydelse på tilrettelæggelsen af deres hverdag?
 • anser vi undervisning som en åben proces?

Fordi

 • vi mener det seriøst, når vi siger, at vi vil skabe et fællesskab, hvor udgangspunktet er frihed under ansvar.

Det betyder at

 • vi tør have tiltro til elevernes dømmekraft.
 • vi vil bygge vores fællesskab på tillid, fordi vi tror på at eleverne kan administrere en høj grad af frihed og er ansvarlige overfor dem selv og fællesskabet
 • vi vil udvikle elevernes evne til at administrere en høj grad af personlig frihed og ansvarlighed.
 • for os er tillid og frihed under ansvarlighed i forhold til såvel den enkelte som fællesskabet nemlig nøglebegreber i processen med at skabe et udviklende, tolerant og trygt miljø.

Dette er holdninger, som styrer vores beslutninger både i processen med at skabe rammerne for vores fællesskab, og når vi skal forholde os til enkelte problemstillinger.

Vi har således tillid til, at du respekterer

  • at du ikke må drikke alkohol eller tage stoffer og gøre noget for at blive høj eller skæv på skolen eller på turen til og fra denne.
  • at du ikke må medvirke til at udsætte nogen for fysisk eller psykisk overlast.

For os er det desuden en selvfølge

 • at aftaler overholdes.
 • at man deltager aktivt i timerne.
 • at du respekterer, at skolen – såvel indendørs som udendørs – er et røgfrit område.

Mangel på respekt for ovenstående anser vi som brud på den tillid som vores samvær bygger på og kan medføre hjemsendelse.