Værdigrundlag


Skolens værdigrundlag bygger på det grundtvigske menneske- og kristendomssyn.
Grundtvigs menneske og kristendomssyn forpligter os

  • til i skolens dagligdag at slippe glæden løs og udfordre nysgerrigheden.
  • til grundlæggende respekt for alt skabt – mennesker, natur og miljø.
  • til at opfatte det enkelte menneske som unikt, lige –værdigt.
  • til at bygge vores fællesskab på gensidig respekt, tillid og personlig ansvarlighed.
  • til at udvikle og understøtte en demokratisk livsform.
  • til at skabe sammenhæng mellem frihed, kompetence og ansvar.
  • til at medvirke til at gøre eleverne bevidste om deres styrkesider, således at de får noget at være stolte over og noget de holder af, idet det er en forudsætning for, at eleverne får noget at værne om og kæmpe for og som giver livet mening.
  • til at medvirke til at eleverne finder balancen mellem friheden til at turde være dem de er og til at indgå i et forpligtende fællesskab, der bygger på tolerance.

Vi tror ligeledes på, at det har en positiv påvirkning af menneskers hele liv og færden at være i et æstetisk inspirerende og tidssvarende undervisnings- og hverdagsmiljø. For os på Østhimmerlands Ungdomsskole er det vigtigt, at udnytte alle de muligheder, som kostskolelivets trygge miljø og forpligtende fællesskab giver eleverne for læring, personlig udvikling og modning og for at indgå i fællesskaber. Vi forpligter os til at arbejde for at skabe et trygt miljø, hvor eleverne tages alvorligt i en åben og værdig dialog.

Dette forpligter eleverne, ved deres indmeldelse, til at give deres bidrag i dagligdagen og til aktivt at deltage i det der foregår. Vi vil et værdigt og personligt møde mellem lærer og elev i undervisning og fritid. Et møde der bygger på en samtale, hvor vi tager hinanden alvorligt, og som fører til medindflydelse og medbestemmelse. Vi forpligter os til at skabe en reel sammenhæng mellem frihed, kompetence og ansvar, for at bidrage til elevernes udvikling som aktive, handlende medborgere i et demokratisk samfund. Det er vigtigt for os i samvær og vedkommende undervisning at udfordre elevernes livsduelighed, nysgerrighed, evner, egenskaber og kreativitet.

Vi vil skabe en dagligdag, der giver eleverne gode muligheder for at dannes og udvikles. Vi vil tilstræbe, at deres selvværd vokser og at de bliver bedre til at forstå og udtrykke deres oplevelser og følelser i forhold til livets vilkår og de sammenhænge, de indgår i. Idet vi tror på, at mennesker grundlæggende er nysgerrige og skabende, forpligter vi os til, at skolens undervisning og dagligdag giver eleverne mulighed for bredt at udvikles og dannes og give dem mulighed for at udvikle en bred vifte af forståelses- og udtryksformer. Vi vil bidrage til at gøre eleverne egnede til at leve såvel et godt familieliv, et godt fritidsliv, et godt arbejdsliv som et godt samfundsliv.