Hvad koster det at gå på efterskole?

SKOLEPENGE

Skolepengene for skoleåret 2023/2024 er 2.685,- kr. pr. uge, og skoleåret varer 42 uger. Beløbet er alt inklusive – dvs. at det dækker almindeligt materialeforbrug både i basis- og i valgfagene, rejser, udflugter og ekskursioner, årets ØU-trøje og skolefoto, Efterskolesangbogen, Blå Bog og årsskriftet.
Alle elever skal medbringe bærbar computer.
Indmeldelse og pladsreservation til et skoleår koster 2.000 kr.. Dette beløb skal indbetales til skolen, når du/I får besked om, hvorvidt der er en plads – og du er herefter optaget på elevlisten. Beløbet er et engangsbeløb og betales ikke tilbage ved en eventuel framelding.

Alle elever kan få statsstøtte, men beløbet er afhængig af husstandsindkomsten to år før skoleopholdets start (skoleår 2023-24 = år 2021), samt af antallet af hjemmeboende børn under 18 år. Egenbetalingen opkræves månedsvis i 12 lige store rater, hvor første rate forfalder til betaling d. 1. juli. Ved en husstandsindkomst på kr. 370.000 koster det kr. 4.652 pr. måned, ved indkomst på ca. 620.000 kr. betales kr. 5.698 og ved en indkomst på ca. 845.000 betales kr. 6.797 pr. måned. Du kan gå ind på www.efterskole.dk og tjekke din egenbetaling, hvis du kender dit indkomstgrundlag to år før du skal begynde dit skoleophold.

Ved afbrydelse i løbet af skoleåret skal der betales en afbrydelsesbetaling på 3.000 kr., hvortil der ikke kan gives statsstøtte.