Hvad koster det at gå på efterskole?

SKOLEPENGE

Skolepengene for skoleåret 2020/2021 bliver 2.400,- kr. pr. uge, og skoleåret varer 42 uger. Beløbet er alt inklusive – dvs. at det dækker almindeligt materialeforbrug både i basis- og i valgfagene, rejser, udflugter og ekskursioner og f.eks. årets skolefoto og årsskriftet. Alle elever skal medbringe bærbar computer og lommeregner. Hvis du ingen har, kan vi være behjælpelige med at anskaffe en. Mange vælger derudover at anskaffe sig ordbøger til sprog-undervisningen. Indmeldelse til et skoleår koster 2.000 kr.. Dette beløb skal indbetales til skolen, når du/I får besked om, hvorvidt der er en plads – og du er herefter optaget på elevlisten.

Alle elever kan få statsstøtte, men beløbet er afhængig af husstandsindkomsten to år før skoleopholdets start (skoleår 2020-21 = år 2018), samt af antallet af hjemmeboende børn under 18 år. Egenbetalingen opkræves månedsvis i 12 lige store rater. Ved en husstandsindkomst på kr. 340.000 koster det kr. 3.924 pr. måned, ved indkomst på ca. 600.000 kr. betales kr. 4.911 og ved en indkomst på ca. 800.000 betales kr. 5.849 pr. måned. Du kan gå ind på www.efterskole.dk og tjekke din egenbetaling, hvis du kender dit indkomstgrundlag to år før du skal begynde dit skoleophold.

Ved afbrydelse i løbet af skoleåret skal der betales en afbrydelsesbetaling på 3.000 kr., hvortil der ikke kan gives statsstøtte.