Informationer omkring efterskolen

Skoleåret er på cirka 10 måneder eller 42 uger.

Vi deler skoleåret op i 3 skemaperioder. I hver periode kan der vælges nye valgfag, d.v.s. du kan nå at have 3 forskellige ugeskemaer i løbet af et skoleår

I løbet af et skoleår vil du i øvrigt have: 2 teambuildingsdage, 2 linjefags-uger samt nogle linjefagsdage, en uge med udlandstur, en uges undervisning i skolens køkken og en afslutningsuge med specielt program. Derudover har 9. klasse en projekt-uge, mens 10. klasse har en brobygningsuge. Desuden bruger vi af og til en dag, hvor vi tager et aktuelt emne op, og indimellem tager vi på besøg på andre skoler, ligesom de kommer på besøg hos os.

Skoleåret 2019-20 starter søndag, den 11. august 2019.

Sygemelding

Når man bliver syg på efterskole.

Morgenvagten modtager eventuelle sygemeldinger fra eleverne om morgenen og sørger for, at de kontakter læge og bliver behandlet, hvis det er påkrævet. Man skal opholde sig på sit værelse, når man er syg.

Værelseskammeraten har til opgave at sørge for at bringe mad op på værelset til den elev, der er syg. Middags-vagtlærerne sørger for at tilse syge elever.