Det lovmæssige

Her kan du læse om det pædagogiske udgangspunkt og den løbende evaluering.