Elevforeningen

Efterskolens store fællesskab

De fleste elever, der har gået på ØU, holder kontakt til de kammerater, de har lært at kende på skolen i mange år efter.

Og en gang om året, i oktober/november, indkalder ØU alle medlemmer af elevforeningen til Gl. Elevdag, som holdes om eftermiddagen på skolen. Samme aften arrangerer elevforeningen en fest for alle tidligere elever. Denne dag og aften bliver der snakket lystigt om alle de oplevelser man havde som elev på ØU.
Festen denne aften er en af de aktiviteter som elevforeningen står for. Herudover er der gennem årene blevet afholdt nogle sommerarrangementer.

Udover disse aktiviteter holder elevforeningens bestyrelse sig orienteret om livet på ØU gennem vores skolerepræsentant, og det er ligeledes blevet en tradition at elevforeningens bestyrelse hvert år agerer tjenere til den årlige Gallafest.

Der afholdes generalforsamling i elevforeningen i forbindelse med Gl. Elevdag på ØU. Her fremlægges regnskab og årsberetning mv. for årets aktiviteter, ligesom der vælges eller genvælges medlemmer til bestyrelsen. Elevforeningens bestyrelse består af 5-7 tidligere elever og en repræsentant fra skolen. Der afholdes møder efter behov, cirka en gang hver anden måned.

Medlemskontingentet er p.t. 50 kr. pr. år, og for det modtager man skolens årsskrift og bliver indkaldt til generalforsamling og til Gl. Elevdag.
Når man afslutter sit skoleår på Ø.U. lige før sommerferien, bliver man indkaldt til elevmødet senere på året, og når man betaler det girokort, der følger med indbydelsen, får man tilsendt skolens årsskrift – og så er man medlem af elevforeningen!

Elevforeningens bestyrelse

Søren Mølgaard (11/12) Formand
Arendalsvej 393, st.
8600 Silkeborg
Tlf.: 40 72 01 33
E-mail: soren_molgaard@hotmail.dk

Bjarke Rasmussen (10/11/12) Næstformand
Christian X’es Vej 12L
8560 Viby
Tlf.: 26 83 99 27
E-mail: Bjarke1307@gmail.com

Mads Egekvist (12/13/14) – Kasserer
Mastrupvej 86
9530 Støvring
Tlf.: 51 41 96 16
E-mail: Mads-egekvist@Hotmail.com

Hjalte Jolander Kirstein (12/13)
Klitvejen 63
7741 Frøstrup
Tlf.: 23 88 08 10
E-mail: hjaltejk@hotmail.com

Ditte Brander Jensen (13/14)
Bakmøllevej 130
9540 Vadum
Tlf.: 21 51 98 20
E-mail: luffoh@gmail.com

Matilde Brix Lajer (14/15)
Skæring Sandager 40
8250 Egå
Tlf.: 26 56 76 96
E-mail: matilde.lajer@gmail.com

Emilie Ellesøe Nielsen (13/14)
Nattergalvej 3
8900 Randers C
Tlf.: 41 11 51 42
E-mail: emilie.ellesoe.nielsen@gmail.com

Viktor Weng Brøsted (14/15)
Bellinisvej 1
9200 Aalborg
Tlf.: 61 70 01 93
E-mail: Viktorweng@gmail.com

Sofie Lyck Jensen (07/08) – Suppleant
Signalvej 10, st tv
9000 Vejgård, Aalborg
Tlf.: 61 46 58 68
E-mail: Lille_smil@hotmail.com