Elevforeningen

Efterskolens store fællesskab

De fleste elever, der har gået på ØU, holder kontakt til de kammerater, de har lært at kende på skolen i mange år efter.

Og en gang om året, i oktober/november, indkalder ØU alle medlemmer af elevforeningen til Gl. Elevdag, som holdes om eftermiddagen på skolen. Samme aften arrangerer elevforeningen en fest for alle tidligere elever. Denne dag og aften bliver der snakket lystigt om alle de oplevelser man havde som elev på ØU.
Festen denne aften er en af de aktiviteter som elevforeningen står for. Herudover er der gennem årene blevet afholdt nogle sommerarrangementer.

Udover disse aktiviteter holder elevforeningens bestyrelse sig orienteret om livet på ØU gennem vores skolerepræsentant, og det er ligeledes blevet en tradition at elevforeningens bestyrelse hvert år agerer tjenere til den årlige Gallafest.

Der afholdes generalforsamling i elevforeningen i forbindelse med Gl. Elevdag på ØU. Her fremlægges regnskab og årsberetning mv. for årets aktiviteter, ligesom der vælges eller genvælges medlemmer til bestyrelsen. Elevforeningens bestyrelse består af 5-7 tidligere elever og en repræsentant fra skolen. Der afholdes møder efter behov, cirka en gang hver anden måned.

Medlemskontingentet er p.t. 50 kr. pr. år, og for det modtager man skolens årsskrift og bliver indkaldt til generalforsamling og til Gl. Elevdag.
Når man afslutter sit skoleår på Ø.U. lige før sommerferien, bliver man indkaldt til elevmødet senere på året, og når man betaler det girokort, der følger med indbydelsen, får man tilsendt skolens årsskrift – og så er man medlem af elevforeningen!

Elevforeningens bestyrelse

Line Larsen (16/17) – Forperson
Degnevænget 41, 9520 Skørping
line210900@gmail.com
51445259

Sille Veggerby (16/17) – Kasserer
Ll. Nørregade 6, 9240 Nibe
Sillevegg@gmail.com
29708144

Terkel Ingwar Fogtmann (16/17)
Nygårds Allé 25, 3. 1, 8330 Beder
sejkel@live.dk
61716854

Thea Nørgaard Feldager (15/16)
Prins Christiansgade 5, 8900 Randers
Theanf@gmail.com
25158607

Malene Helmer Frandsen (16/17)
Ottrupgaard 5, 9520 Skørping
malenehelmer@gmail.com
40887945

Lucas Nødgaard Hansen (16/17)
Lundby Mosevej 27, 9260 Gistrup
dkmin@live.dk
28184921

Christian Værum (17/18)
Koldkildevej 6, 8920 Randers NV
christian.vaerum@gmail.com
42721828

Marie Madeleine Gudiksen Nielsen (17/18/19)
Hermanbangsvej 7, 9300 Sæby
Smukkejessicawhite@gmail.com
30645961

Laura Pilgaard Christensen (17/18/19)
Voldgade 13, 7700 Sjørring
laurapilgaard@hotmail.com
20367713

Klara Horn Slot (18/19)
Møllevej 1, 9240 Nibe
Klara@hornslot.dk
50494811