Forstanderstilling

Velkommen!

Her på siden vil du finde oplysninger om små og store ting, som vi regner med, du har brug for, hvis du går med tanken om at søge vores forstanderstilling.

Du har sikkert allerede været rundt på vores hjemmeside, hvor vi præsenterer vores skole, som vi selv ser den lige nu og gerne præsenterer den for dig og andre. Men vi forventer, at du også vil vide andre ting om skolen, og at vores værdigrundlag og økonomi vil være vigtigt for dig at orientere dig i. Du kan læse mere her:

Du kan se skolens værdigrundlag her

Du kan se vores seneste årsregnskab her

Vi er en stærkt værdibåret skole. Det betyder, at du skal kunne se dig selv i den tradition og kultur, som ØU har, men være med til at udvikle skolen til samtidens samfund. Skolen har en tradition for at være i tæt berøring med det kunstneriske og musiske liv i Aalborg. Vi har også en tradition for at deltage i forskellige kunstneriske events.

Ledelsesteam ’et består, foruden forstanderen af viceforstander og skolesekretær. Derudover er en del af lærerstaben involveret i specifikke administrative opgaver. Den daglige økonomi og f.eks. lønkørsler varetages af skolesekretæren i samarbejde med ledelsen.

Vi forventer, at forstanderen er meget synlig i hverdagen, hvilket f.eks. indebærer at forstanderen som hovedregel deltager ved morgen- og middagsmad, og forestår morgensang og fortælletimer og evt. underviser i et valgfag. Forstanderen er også en vigtig del af skolens vagtplan.

Vi lægger stor vægt på et hjemligt miljø, hvor elever og lærere kender hinanden, og vores fysiske rammer er med det nuværende elevtal fyldt maksimalt ud. De 110 elever er fordelt i 9. og 10. klasse og i vores prøvefri projektklasse, Studie 10. Foruden forstander og viceforstander er vi 12 lærere, 2 kontoransatte, 2 servicefolk og 3-4 køkkenansatte. Du kan se nærmere om vores personale her og bestyrelsen her.

Vores skole ligger i en af Nordjyllands eneste vækstkommuner midt i det smukke Himmerland. Skolen ligger i udkanten af landsbyen Bælum, tæt på en stor og velfungerende dagligvarebutik, børnehave og folkeskole 0. til 6. klasse, idrætshal, stadion og kunstgræsbane. Der er gode rammer omkring idræts- og kulturliv, herunder en lokal musikforening, der holder til i en smukt beliggende skovpavillion. Samtidig er der ikke langt til Mariager Fjord og til badestrand i Øster Hurup, skov og lyng med mountainbikeruter og skiløjper i Rold Skov og Rebild Bakker og til naturreservatet Lille Vildmose.

Praktiske oplysninger om forstanderens løn:

Lønindplacering vil ske i intervallet kr. 480.069 – 562.268 årligt.

Har vi vakt din nysgerrighed, forventer vi at du ringer og aftaler et besøg hos os, før du søger stillingen. Aftale om besøg træffes med enten konstitueret forstander Ulla Vestergaard på tlf. 9833 7075/ 2568 7075 eller bestyrelsesformand Troels Bjørn tlf. 3032 8429.