Køkken & rengøring

 • Skolens opgave er at lære til livet, d.v.s. at forberede eleverne til såvel et godt arbejdsliv, et godt familieliv, et godt fritidsliv som et godt samfundsliv.
 • Det er karakteristisk for alle efterskoleelever, at de inden for en kort årrække – måske umiddelbart efter efterskoleopholdet – flytter hjemmefra.
 • Som et led i den pædagogiske proces herhen imod er det et af vores pædagogiske mål at medinddrage eleverne i praktiske processer, der kan give dem kompetencer, som de i denne proces vil kunne profitere af.
 • Ligeledes er det et pædagogisk mål at arbejde på at udvikle elevernes forståelse for processer, der lærer eleverne, hvor vigtig den enkeltes bidrag til helheden er. Ligesom vi tror på at det kan være med til at bidrage til god opførsel og gode vaner, at der er sammenhæng mellem hver enkelt elevs adfærd, ansvar og opgaver.
 • Til det formål er der i forbindelse med skolens dagligdag året igennem i et samarbejde mellem lærere og pedel, rengørings- og køkkenpersonale tilrettelagt nogle praktiske forløb i forhold til rengørings- og køkkenrutiner.
 • Forudsætningen herfor er at eleverne forud for processerne undervises i forskellige rengøringsteknikker og -metoder, ligesom de medinddrages i processerne omkring køkkenfunktionen lige fra det at være med til at tilrettelægge en kostplan, til det udføre den og rydde op efter processen

Køkkenundervisning

 • Det er køkkenets opgave at servere en sund, varieret og alsidig kost, der tager hensyn både til elevernes alder og udvikling samt – naturligvis – til skolens budget.
 • Kosten skal være så fedtfattig som muligt.
 • Der bruges i stigende grad økologiske råvarer – alle kornprodukter, ris, pasta og mælkeprodukter er økologiske.
 • Der serveres grøntsager og frugt hver dag.
 • Alt bagværk er hjemmebagt, og der bruges ofte groft mel og kerner.
 • Hver fjortende dag serveres fisk, og der er vegetarmad én gang om ugen til alle. Du kan få vegetarmad hver dag, hvis du er vegetar.
 • Organisation: Skolens køkkenpersonale består af 4 ansatte.
 • Den pædagogiske proces:  På Østhimmerlands Ungdomsskole tilbydes faget hjemkundskab ikke, idet vi har tilrettelagt den pædagogiske proces omkring køkkenet således, at eleven er med i hele processen omkring køkkenet i en uge i løbet af skoleåret.
 • Det betyder at eleverne sammen med køkkenlederen under hensyn til skolens kostpolitik er med til at lave ugens kostplan og udføre den.
 • Målet er at alle elever får mulighed for at være med i processerne omkring tilberedning i såvel den varme afdeling, i bageriet, i pålægsafdelingen, i skrællerummet og i opvasken.

Rengøring

 • Det er vigtigt af hensyn til såvel eleverne som de ansattes arbejdsmiljø, at skolen holdes ren.
 • Organisation: Til renholdelse af skolen er der ansat en rengøringsassistent, hvis arbejde i nogen grad suppleres af skolens pedel.
 • Den pædagogiske proces: En af skolens lærere har ansvaret for at tilrettelægge et forløb for hver enkelt elev, således at vedkommende i løbet af året, ud over at vedkommende får et medansvar for at holde orden, rydde op og gøre rent i sin egen boenhed, også lærer at tage et medansvar for renholdelsen af skolens fællesområder.
 • Organisationsplan:Morgen: eleverne skal hver formiddag sørge for at der er ryddeligt på deres boenhed.Aften: Eleverne tildeles ansvaret for at renholde forskellige fællesområder. Som udgangspunkt ryddes der op og fejes/støvsuges. En gang ugentlig vaskes der tillige gulve o.lign.En gang ugentlig: der tilrettelægges en grundigere rengøring af elevernes egne boenheder.