Skolens historie

Efter oplæg af  Thorbjørn Søndergård og Morten Kjær, elevhold 2004/05.

Allerede i 1885 blev der oprettet en landbrugshøjskole i Bælum, som fortsatte som sådan indtil 1954, hvor højskolen blev til den efterskole, vi i dag kender som Østhimmerlands Ungdomsskole. Selve hovedbygningens historie rækker dog længere tilbage i tiden. Den er grundlagt i 1874, hvor områdets herredsfoged hørte til. Bælum var nemlig på dette tidspunkt omdrejningspunkt for al aktivitet i omegnen, men det varede kun indtil 1884, hvor det blev konstateret, at herredsfogedinstitutionen havde begået stort underslæb.

Ifølge historien blev den gamle herredsfogeds unge førstemand forelsket i herredsfogedens unge kone, og hun ligeså i ham. Som førstemand havde han ret til at skrive under på diverse retsdokumenter, og svindlede sig efter sigende til en stor sum penge. Man formoder, at det unge par flygtede sammen med alle pengene til Amerika – de blev i hvert fald aldrig fundet. Tilbage stod herredsfogeden med ansvar for førstemandens formodede ugerninger. Som konsekvens heraf blev herredsfogeden smidt i sit eget fængsel, som efter sigende ligger i hovedbygningens kælder. Her døde han, før han kom for retten.

Denne skandale skabte herefter kaos i Bælum, da ingen i landet ville betro folk fra Bælum noget. De blev anset for at være svindlere. Herefter flyttedes herredsfogedsinstitutionen til Terndrup, som senere også blev hjemsted for områdets sygehus og områdets kommunale administrationsbygning. Tilbage stod man nu med nogle store tomme bygninger, som skulle tjene et formål. Heraf kom ideen om at oprette en højskole, og i år 1885 var højskolen en realitet med Hans Villumsen som forstander.

Fra fogedsæde til skole

Lige før 2. verdenskrig omdannede man højskolen til en landbrugshøjskole. I 1942 indtog tyskerne imidlertid skolen, og efter krigens afslutning var skolen så misligholdt, at man opgav at fortsætte med at drive landbrugshøjskolen. En kreds af Bælum-borgere bad herefter Gunnar Kragelund være ny forstander, og  den tidligere landbrugshøjskole blev omdannet til Østhimmerlands Ungdomsskole, der i 1954 modtog sit første hold sommerpiger.

Gunnar Kragelunds efterfølger blev i 1983 Peter Overgaard. I et interview forklarer Peter Overgaard, at Ungdomsskolen var meget frisindet i forhold til sin samtid. Det var en af de meget få skoler uden sengetider og uden nogle regler vedrørende kontakt mellem drenge og piger. Ungdomsskolen var klart foran sin tid med hensyn til disse regler. Det skabte stor opsigt og gav mange problemer fra utilfredse forældre, men der blev ikke ændret på reglerne af den grund. Skolen fastholder stadigvæk disse regler og frisindede traditioner, hvilke anses som en del af fundamentet i skolens værdigrundlag og frihed under ansvar.