Vejledning

Personlig uddannelsesvejleder

På Østhimmerlands Ungdomsskole har vi vores helt egne uddannelsesvejledere, Louise og Anne. Det er et plus for eleverne, at de kender vejlederne og at vejlederne kender dem og det er ligeledes vigtigt for eleverne, at de altid ved, hvor og hvornår de kan få fat på en af vejlederne, når de har spørgsmål af uddannelsesmæssig karakter.

Uddannelsesvejlederne informerer eleverne om forskellige ungdomsuddannelser, tilbyder samtaler med eleverne om deres fremtidsønsker og vejleder dem i processen med at lave deres uddannelsesplan og ansøgning til ungdomsuddannelser.

 

OSO – Obligatorisk selvvalgt opgave

I løbet af skoleåret arbejder 10. klasse eleverne med Obligatorisk Selvvalgt Opgave, hvor de går i dybden med deres uddannelsesplan og fremtidsdrømme. Der afsættes nogle arbejdsdage til opgaven og når den er afleveret, fremlægger eleverne deres arbejde for hinanden. Selvom opgaven er obligatorisk, oplever vi, at eleverne får stort udbytte af arbejdet, som de kan bruge senere på året, når de vælger ungdomsuddannelse.

Uddannelsesplan og optagelse

I samarbejde med vejlederne laves uddannelsesplanen/ ansøgningen på www.optagelse.dk. Eleverne og forældrene får adgang til ansøgningen ved at benytte elevens uni-log-in. Alle forældre skal signere ansøgningen med nemID, inden den sendes af sted til elevens første prioritet. Forældre og elever modtager løbende instrukser og deadlines i forløbet frem til ansøgningsfristen, men i sidste ende er det forældrenes ansvar at sende ansøgningen af sted til modtagende institution.

For at kunne søge om optagelse på en gymnasial uddannelse, skal man som 10. klasse elev have afleveret sit 9. klasses eksamensbevis til vejlederen inden jul.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man se, hvor vores elever fortsætter deres uddannelse, når efterskoleåret er afsluttet. Se statistikken