Elevforeningen


Østhimmerlands Ungdomsskoles Elevforening

De fleste elever, der har gået på ØU, holder kontakt til de kammerater, de har lært at kende på skolen i mange år efter.
Og en gang om året, i oktober/november, indkalder ØU alle medlemmer af elevforeningen til Gl. Elevdag, som holdes om eftermiddagen på skolen. Samme aften arrangerer elevforeningen en fest for alle tidligere elever. Denne dag og aften bliver der snakket lystigt om alle de oplevelser man havde som elev på ØU.
Festen denne aften er en af de aktiviteter som elevforeningen står for. Herudover er der gennem årene blevet afholdt nogle sommerarrangementer.
Udover disse aktiviteter holder elevforeningens bestyrelse sig orienteret om livet på ØU gennem vores skolerepræsentant, og det er ligeledes blevet en tradition at elevforeningens bestyrelse hvert år agerer tjenere til den årlige Gallafest.
Der afholdes generalforsamling i elevforeningen i forbindelse med Gl. Elevdag på ØU. Her fremlægges regnskab og årsberetning mv. for årets aktiviteter, ligesom der vælges eller genvælges medlemmer til bestyrelsen. Elevforeningens bestyrelse består af 5-7 tidligere elever og en repræsentant fra skolen. Der afholdes møder efter behov, cirka en gang hver anden måned.
Medlemskontingentet er p.t. 50 kr. pr. år, og for det modtager man skolens årsskrift og bliver indkaldt til generalforsamling og til Gl. Elevdag.
Når man afslutter sit skoleår på Ø.U. lige før sommerferien, bliver man indkaldt til elevmødet senere på året, og når man betaler det girokort, der følger med indbydelsen, får man tilsendt skolens årsskrift – og så er man medlem af elevforeningen!
Elevforeningens bestyrelse  (valgt på generalforsamlingen oktober 2015) er:

Elevforeningens bestyrelse pr. 24. oktober 2015

 

Søren Mølgaard (11/12) Formand

Arendalsvej 393, st.

8600 Silkeborg

Tlf.: 40 72 01 33

E-mail: soren_molgaard@hotmail.dk 

 

Bjarke Rasmussen (10/11/12) Næstformand

Christian X'es Vej 12L 

8560 Viby

Tlf.: 26 83 99 27

E-mail: Bjarke1307@gmail.com

 

Mads Egekvist (12/13/14) - Kasserer

Mastrupvej 86

9530 Støvring

Tlf.: 51 41 96 16

E-mail: Mads-egekvist@Hotmail.com

 

Hjalte Jolander Kirstein (12/13)  

Klitvejen 63

7741 Frøstrup

Tlf.: 23 88 08 10

E-mail: hjaltejk@hotmail.com

 

Ditte Brander Jensen (13/14) 

Bakmøllevej 130

9540 Vadum

Tlf.: 21 51 98 20

E-mail: luffoh@gmail.com

 

Matilde Brix Lajer (14/15)

Skæring Sandager 40

8250 Egå

Tlf.: 26 56 76 96

E-mail: matilde.lajer@gmail.com

 

Emilie Ellesøe Nielsen (13/14)

Nattergalvej 3

8900 Randers C

Tlf.: 41 11 51 42

E-mail: emilie.ellesoe.nielsen@gmail.com

 

Viktor Weng Brøsted (14/15)

Bellinisvej 1

9200 Aalborg

Tlf.: 61 70 01 93

E-mail: Viktorweng@gmail.com

 

Sofie Lyck Jensen (07/08) - Suppleant

Signalvej 10, st tv 

9000 Vejgård, Aalborg

Tlf.: 61 46 58 68

E-mail: Lille_smil@hotmail.com